#hem

#hem

#om

Välkommen till Hultsfred

I Hultsfred har vi en kombination av ett beprövat logistiskt läge tillsammans med en mycket stark industritradition som bygger på mångårig kultur och kunnande. Våra företag är oerhört viktiga för oss och vi gör allt för att du som företagare ska trivas hos oss.

Välkommen till Hultsfred

I Hultsfred har vi en kombination av ett beprövat logistiskt läge tillsammans med en mycket stark industritradition som bygger på mångårig kultur och kunnande. Våra företag är oerhört viktiga för oss och vi gör allt för att du som företagare ska trivas hos oss.

Hultsfreds kommun och Småland är väl medvetna om att e-handel och industrisektorn har logistiklösningar, kompetens och lokalförsörjning som sina främsta utmaningar. Därför arbetas proaktivt med dels att utveckla vårt logistiska läge och dels lokal- och kompetensförsörjning för att främja tillgång till hela den småländska marknaden.

Hultsfreds kommun och Småland är väl medvetna om att e-handel och industrisektorn har logistiklösningar, kompetens och lokalförsörjning som sina främsta utmaningar. Därför arbetas proaktivt med dels att utveckla vårt logistiska läge och dels lokal- och kompetensförsörjning för att främja tillgång till hela den småländska marknaden.

Nya företag ser vi som en ovärderlig och viktig tillgång och vi är oerhört stolta över vårt kunnande. Samtidigt som vi tror stenhårt på svensk industri, arbetar vi för en utveckling av logistikfastigheter för att försörja en växande efterfrågan på nationellaoch skandinaviska e-handelslösningar och vi gör allt vi kan för att skapa rätt förutsättningar.

Nya företag ser vi som en ovärderlig och viktig tillgång och vi är oerhört stolta över vårt kunnande. Samtidigt som vi tror stenhårt på svensk industri, arbetar vi för en utveckling av logistikfastigheter för att försörja en växande efterfrågan på nationellaoch skandinaviska e-handelslösningar och vi gör allt vi kan för att skapa rätt förutsättningar.

Om Hultsfred och vår inriktning

Kompetensen och rätt strategiskt läge
Samtidigt som vi i Hultsfred har ett unikt kunnande är vårt geografiska läge gynnsamt då vi bara ligger 60 minuter ifrån Växjö, Kalmar och Linköping med allt vad det innebär. Support av ledande tekniska konsultbolag. Ett av de främsta lärosätena i Sverige avseende teknik. Spetskompetens i Världsklass med Gripen och SAAB.

Vill du etablera dig hos oss så hjälper vi dig med
- Rekrytering av nyckelpersoner
- Vi deltar aktivt i rekrytering av lager- och industrikunnig personal
- Vi verkar aktivt och pro-aktivt med att hjälpa dig att komma i kontakt med nyckelpersoner i ett framtida nätverk
- Hjälp med att identifiera både presumtiva leverantörer och kunder
- Lokal- och markfrågor där vi hjälper dig att hitta rätt logistiska förutsättningar för er utveckling

Om Hultsfred och vår inriktning

Kompetensen och rätt strategiskt läge
Samtidigt som vi i Hultsfred har ett unikt kunnande är vårt geografiska läge gynnsamt då vi bara ligger 60 minuter ifrån Växjö, Kalmar och Linköping med allt vad det innebär. Support av ledande tekniska konsultbolag. Ett av de främsta lärosätena i Sverige avseende teknik. Spetskompetens i Världsklass med Gripen och SAAB.

Vill du etablera dig hos oss så hjälper vi dig med
- Rekrytering av nyckelpersoner
- Vi deltar aktivt i rekrytering av lager- och industrikunnig personal
- Vi verkar aktivt och pro-aktivt med att hjälpa dig att komma i kontakt med nyckelpersoner i ett framtida nätverk
- Hjälp med att identifiera både presumtiva leverantörer och kunder
- Lokal- och markfrågor där vi hjälper dig att hitta rätt logistiska förutsättningar för er utveckling

Framtiden och marknaden
Vi tror på en möjlig utveckling av logistikfastigheter och e-handelsföretag i Hultsfred och Småland. Här finns redan idag ett väl utvecklat servicesystem inom logistik med kompetenta transportföretag såsom Schenker, DSV och Post Nord vilket borgar för att vi kan erbjuda en snabb leveransförmåga till slutkund. Den småländska industrimarknaden är omfattande och intressant. Här finns närmare 1 200 industriföretag. Vår region ligger väl sammanvävd affärsmässigt och närmar sig nu 250 000 invånare vilket borgar för gott företagande, viktiga nätverk och god kompetensförsörjning.

Vårt erbjudande till dig
I Hultsfred ser vi nya och inkommande företag som en stor tillgång. Här finns delar av våra företag representerade i kommunens näringslivsråd där man tillsammans med kommunen samverkar för att stärka sin lönsamhet och hjälpa varandra och Hultsfred att utvecklas. Kommunens politiska ledning har ett stort samförstånd över kommunens tillväxt- och näringslivsarbete och träffar det lokala näringslivet löpande.

Framtiden och marknaden
Vi tror på en möjlig utveckling av logistikfastigheter och e-handelsföretag i Hultsfred och Småland. Här finns redan idag ett väl utvecklat servicesystem inom logistik med kompetenta transportföretag såsom Schenker, DSV och Post Nord vilket borgar för att vi kan erbjuda en snabb leveransförmåga till slutkund. Den småländska industrimarknaden är omfattande och intressant. Här finns närmare 1 200 industriföretag. Vår region ligger väl sammanvävd affärsmässigt och närmar sig nu 250 000 invånare vilket borgar för gott företagande, viktiga nätverk och god kompetensförsörjning.

Vårt erbjudande till dig
I Hultsfred ser vi nya och inkommande företag som en stor tillgång. Här finns delar av våra företag representerade i kommunens näringslivsråd där man tillsammans med kommunen samverkar för att stärka sin lönsamhet och hjälpa varandra och Hultsfred att utvecklas. Kommunens politiska ledning har ett stort samförstånd över kommunens tillväxt- och näringslivsarbete och träffar det lokala näringslivet löpande.

Tillgänglighet

Översikt
Riksvägen länkar ihop Hultsfred med Växjö och Kalmar söderut och Jönköping och Linköping norrut. På sträckan Hultsfred-Målilla planeras just nu en förbättring av vägnätet där en så kallad 2–1-väg är under planering. En investering som planeras att invigas år 2021.
Trafikmängderna på riksväg 23/34 har beräknats till ca 4 000 fordon/dag, söderifrån och ca 5 000 fordon/dag norrifrån.

Kollektivtrafik
Hultsfreds järnvägsstation är placerad ca 2 km ifrån föreslagen lokalisering. Avseende busstrafik trafikerar för närvarande Kalmar länstrafik föreslagen lokalisering genom buss nummer 71.

Flygplatser
De närmaste internationella flygplatserna är Linköping City Airport, med dagliga flygningar till Amsterdam – Holland och Småland Airport, Växjö med flygningar till Gdansk - Polen, Tuzla - Bosnien och Hercegovina, Skopje - Makedonien och Amsterdam - Holland.
De närmaste stora internationella flygplatserna är Arlanda – Stockholm och Landvetter – Göteborg.

Vill ni etablera er här?

Vår vision är enkel – en social arena för möten och konsumtion, som förstärker Hultsfreds centralort. En plats som lockar Hultsfredsbor och mer långväga besökare. Här tänker vi oss en mix av verksamheter som tillfredsställer vardagligt behov inom dagligvaror och sällanköp.

Vill ni veta mer eller är intresserade av etablering?
Skicka ett meddelande till info@handelsplatsoskar.se eller ring 070-572 15 13.


Trafik norrifrån - teoretiskt medeldygnsflöde

diagram1

Trafik söderifrån - teoretiskt medeldygnsflöde

diagram2

Prognoser och åldersprofil

Samtliga marknadssegment uppvisar en befolkningsmässig tillväxt på cirka 10 procent till år 2030. Den totala marknaden och marknadsunderlaget 0–240 minuter kommer till år 2030 utvecklas till cirka 7,1 miljoner människor. Till detta kan konstateras att även den primära marknaden med marknadsunderlaget 0–60 minuter år 2030 kommer att närma sig 100 000 invånare.

 

prognoser1

#karta

Vill du veta mer?

Läs mer på Hultsfred Kommuns webbplats
 

KARTA

Vill du veta mer?

Ladda hem Hultsfreds Kommuns investeringsprospekt