#hem

Handelsplats Oskar

40 000 kvm handelsområde

Hultsfreds nya mötesplats

#om

Här skapar vi
40 000 kvadratmeter mötesplats

Här skapar Borgkrona
40 000 kvadratmeter mötesplats

Ett steg till att utveckla ett levande samhälle är att skapa naturliga mötesplatser. I Hultsfreds nordvästra stadsdel uppför vi 40 000 kvadratmeter mötesplats - Handelsplats Oskar. Vår vision är enkel – en social arena för möten och konsumtion, som förstärker Hultsfreds centralort. En plats som lockar Hultsfredsbor och mer långväga besökare. Här tänker vi oss en mix av verksamheter som tillfredsställer vardagligt behov inom dagligvaror och sällanköp.

Ett steg till att utveckla ett levande samhälle är att skapa naturliga mötesplatser. I Hultsfreds nordvästra stadsdel uppför Borgkrona 40 000 kvadratmeter mötesplats - Handelsplats Oskar. Vår vision är enkel – en social arena för möten och konsumtion, som förstärker Hultsfreds centralort. En plats som lockar Hultsfredsbor och mer långväga besökare. Här tänker vi oss en mix av verksamheter som tillfredsställer vardagligt behov inom dagligvaror och sällanköp.

Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Med dess läge intill riksväg 23/24 lockas kunder från ett större upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort. Det blir det ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt. Området är sedan tidigare en naturlig plats för besökare genom redan intilliggande etablerade verksamheter.

Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Med dess läge intill riksväg 23/24 lockas kunder från ett större upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort. Det blir det ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt. Området är sedan tidigare en naturlig plats för besökare genom redan intilliggande etablerade verksamheter.

Vill ni etablera er här?

Vår vision är enkel – en social arena för möten och konsumtion, som förstärker Hultsfreds centralort. En plats som lockar Hultsfredsbor och mer långväga besökare. Här tänker vi oss en mix av verksamheter som tillfredsställer vardagligt behov inom dagligvaror och sällanköp.

Vill ni etablera er här?

Vår vision är enkel – en social arena för möten och konsumtion, som förstärker Hultsfreds centralort. En plats som lockar Hultsfredsbor och mer långväga besökare. Här tänker vi oss en mix av verksamheter som tillfredsställer vardagligt behov inom dagligvaror och sällanköp.

Vill ni veta mer eller är intresserade av etablering?
Skicka ett meddelande till info@handelsplatsoskar.se eller ring 070-572 15 13.


Attraktivt läge

Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Dels blir det ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt. Området är sedan tidigare en naturlig plats för besökare genom redan intilliggande etablerade verksamheter.

Attraktivt läge

Handelsplats Oskar har goda förutsättningar. Dels blir det ett komplement till befintlig handel i Hultsfred, samtidigt som det uppmuntrar fler till att handla lokalt. Området är sedan tidigare en naturlig plats för besökare genom redan intilliggande etablerade verksamheter.

Förslag på planlösning

planlösning _500_generell

#karta

Karta

Med dess läge intill riksväg 23/24 lockas även kunder från större
upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort.

 

KARTA

Med dess läge intill riksväg 23/24 lockas även kunder från större upptagningsområde och medverkar till en naturlig passage genom Hultsfred centralort.

 

#kontakta

Kontakta oss


Kontakta oss

E-post:  info@handelsplatsoskar.se
Telefon: 070-572 15 13